Poniżej dostępna jest informacja nt. zebrania Rodziców uczniów przyszłych klas I oraz wyprawki pierwszoklasisty.

zebrania