W dniu 27.06.2022 zapraszamy wszystkich uczestników półkolonii odbywającej się w Szkole Podstawowej nr 14 w Tarnowie o przybycie do godziny 8.30. W pierwszym dniu zajęcia będą na terenie szkoły oraz obiektach sportowych przy szkole. Prosimy o przyniesienie zmiennego obuwia. Harmonogram zajęć na kolejne dni uczestnicy otrzymają w pierwszym dniu półkolonii.