WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ

ROK SZKOLNY 2022 - 2023

Klasa I szkoły podstawowej

Tytuł podręcznika: BÓG NASZYM OJCEM – Redaktor: ks. Piotr Goliszek, wyd. GAUDIUM

 

Klasa II szkoły podstawowej

Tytuł podręcznika: BÓG DAJE NAM JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek, wyd. GAUDIUM

 

Klasa III szkoły podstawowej NOWY

Tytuł podręcznika: JEZUS PRZYCHODZI DO NAS  – Redaktor: ks. Piotr Goliszek, wyd. GAUDIUM

 

Klasa IV szkoły podstawowej

Tytuł podręcznika: JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – Redaktor: ks. Waldemar Janiga, wyd. GAUDIUM

 

Klasa V szkoły podstawowej

Tytuł podręcznika: BÓG POSZUKUJE CZŁOWIEKA – Redaktor: ks. Waldemar Janiga, wyd. GAUDIUM

 

Klasa VI szkoły podstawowej

Tytuł podręcznika: JEZUS CHRYSTUS NAS ZBAWIA – Redaktor: ks. Waldemar Janiga, wyd. GAUDIUM

 

Klasa VII szkoły podstawowej NOWY

Tytuł podręcznika: BÓG WSKAZUJE NAM DROGĘ – Redaktor: ks. Waldemar Janiga, wyd. GAUDIUM

 

Klasa VIII szkoły podstawowej

Tytuł podręcznika: Z TOBĄ IDĘ PRZEZ ŻYCIE – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa, wyd. GAUDIUM