WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ

ROK SZKOLNY 2021 - 2022

Klasa I szkoły podstawowej NOWY

Tytuł podręcznika: BÓG NASZYM OJCEM – Redaktor: ks. Piotr Goliszek,

wyd. GAUDIUM

Klasa II szkoły podstawowej

Tytuł podręcznika: BÓG DAJE NAM JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek,

wyd. GAUDIUM

Klasa III szkoły podstawowej

Tytuł podręcznika: PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek, wyd. GAUDIUM

Klasa IV szkoły podstawowej

Tytuł podręcznika: JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – Redaktor: ks. Waldemar Janiga, wyd. GAUDIUM

Klasa V szkoły podstawowej NOWY

Tytuł podręcznika: BÓG POSZUKUJE CZŁOWIEKA – Redaktor: ks. Waldemar Janiga, wyd. GAUDIUM

Klasa VI szkoły podstawowej

Tytuł podręcznika: JEZUS CHRYSTUS NAS ZBAWIA – Redaktor: ks. Waldemar Janiga, wyd. GAUDIUM

Klasa VII szkoły podstawowej

Tytuł podręcznika: SPOTYKAM TWOJE SŁOWO – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa, wyd. GAUDIUM

Klasa VIII szkoły podstawowej

Tytuł podręcznika: Z TOBĄ IDĘ PRZEZ ŻYCIE – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa, wyd. GAUDIUM