Warunkiem przyjęcia dziecka na obiady jest wypełnienie karty zgłoszenia dziecka i złożenie jej u Pani Intendentki lub u wychowawcy klasy w terminie do 2 września 2022 r.

ZAPRASZAMY !!!

 

INFORMACJA  DLA  RODZICÓW

  1. Korzystając z obiadów wpłatę należy dokonać do 10-go każdego miesiąca.
  2. Rezygnację z posiłków należy zgłosić u intendenta. W przypadku braku zgłoszenia na początku miesiąca rodzic poniesie koszty całomiesięcznego żywienia, pomimo że dziecko nie uczęszczało na obiady.
  3. W przypadku, gdy dziecko zachoruje należy nieobecność zgłosić u intendenta lub telefonicznie w sekretariacie szkoły do godziny 9.00 danego dnia (TELEFON: 14-625-10-14).
  4. Zgłoszenie nieobecności za obiad już ugotowany nie będzie uwzględnione.
Pliki do pobrania:
Pobierz plik (Karta_zgłoszenia_dziecka_na_obiady.pdf)Karta zgłoszenia dziecka na obiady[ ][ ]