2018/2019          2017/2018        2016/2017       2015/2016

 


Edukacja historyczna

 Od wielu lat prowadzimy róznorodne działania których zadaniem jest przybliżenie uczniom postaci, wydarzeń i miejsc ważnych dla historii ze szczególnym uwzględnieniem historii regionu. Wspólpracujemy z różnymi instytucjami, realizujemy ciekawe projekty rozwijając zainteresowania i zdolności uczniów. Np.:
- udział w wojewódzkim konkursie "Skarby Małopolski" w latach 2007 - 2014 (kolejne edycje), we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie, prace plastyczne uczniow oraz scenariusze zajęć uczniów nagradzane rokrocznie, prace prezentowane na wystawach w Krakowie. Nasza praca plastyczna w ostatniej edycji w 2013/4r. „Wielka wojna, codzienne życie” nosiła nazwę "Przenikanie" a scenariusz "Tarnów - wojenne krajobrazy" - poświęcone były I wojnie światowej w Tarnowie. Praca plastyczna została nagrodzona w kategorii praca grupowa za adekwatne pokazanie przenikania życia codziennego i wojny i zajęła II m. w województwie (opieka: A. Kopeć - Wilk, K. Płachta, M. Latawka - Honkisz),
- udział w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich,miejskich, np. w 2010 r. "Mój region na tle historii najnowszej - sprawozdanie z wycieczki" - tytuł laureataII m. dla 2 uczniów za stronę internetową poświęconą odwiedzonym przez naszych gimnazjalistów cmentarzom I wojny "Cmentarze I wojny światowej Tarnowa i okolic" - dostępna przez kilka lat jako podstrona na stronie www.g6t.pl, uzupełniana (powstała pod opieką A. Kopeć - Wilk)
- współorganizowanie spotkań ze świadkami historii - we współpracy z MBP nr 9 w Tarnowie,
- współpraca z Muzeum Okręgowym w Tarnowie, czy MCDN o/ Tarnów,
- rokrocznie wizyta uczniów klas trzecich w KL Auschwitz,
- udział lub organizacja uroczystych obchodów ważnych rocznic jak: 3.V, 11.11, Święto Patrona Szkoły, I transport do KL Auschwitz,
- realizacja projektów ogólnopolskich, np. Opowiem ci o wolnej Polsce (realizowany od kilku lat),gimnazjalnych projektów edukacyjnych,
- organizacja rokrocznie zajęć w terenie w formie wycieczek, objazdów historycznych np. "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej", "Szlakiem architektury drewnianej" (organizacja: A. Kopeć - Wilk). 

Narodowe Święto Niepodległości - I etap "Drogi Tarnowian do niepodległości"
         W  czerwcu 2015 r. ogłoszono miejski projekt edukacyjny „Narodowe Święto Niepodległości” będący 3-letnim przygotowaniem do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W jego ramach odbył się konkurs na program edukacyjny z zakresu wychowania patriotycznego „Drogi Tarnowian do niepodległości". Program opracowany przez p. A. Kopeć-Wilk, p. K. Płachtę i p. M. Latawską - Honkisz zajął II miejsce i był realizowany w roku szkolnym 2015/2016 w naszym Gimnazjum nr 6.

Oto niektóre działania w ramach projektu:

We wtorek w Sali Lustrzanej miała miejsce uroczysta konferencja „Drogi Tarnowian do niepodległości” podsumowująca I etap miejskiego projektu edukacyjnego Narodowe Święto Niepodległości, który stanowi 3-letnie przygotowanie do 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W czasie konferencji przyznawane były nagrody w trzech kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Każda szkoła miała za zadanie przygotować program edukacyjny z zakresu wychowania patriotycznego. Realizacja przez Gimnazjum nr 6 programu „Drogi Tarnowian do niepodległości”  pod opieką A. Kopeć – Wilk, K. Płachty i T. Przygody uwieńczona została II nagrodą.

 
http://www.tarnow.pl/index.php//Edukacja/Aktualnosci/Patriotyzm-w-tarnowskich-szkolach

Uczniowie klasy 1a: Wiktoria Siąkała, Ilona Stankevych, Jakub Rodak, Darek Pulnik oraz Mikołaj Wojtanowski  z klasy 2d zajęli drugie miejsce w XII Małopolskim Przeglądzie Patriotycznej Twórczości Filmowej za film pt.: „Wyklęty”. Opiekunem był Tomasz Przygoda. Film będzie można obejrzeć na stronie Samorządu naszego gimnazjum na kanale youtube pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCTpHTzRuBTb3CrcNb3qEbgw

Uczniowie: Wojciech Pawłowski, Filip Walkowicz, Filip Latocha i  Jakub Basta zostali finalistami wojewódzkiego konkursu: „Ocalić od zapomnienia. W 100 - lecie  Wielkiej Wojny 1914 –1918. Śladami walk i nekropolii”. Przygotowali opracowanie o żołnierzach pochowanych na cmentarzu żydowskim w Tarnowie. Opiekunem był nauczyciel historii, pan Tomasz Przygoda. Serdecznie gratulujemy!

Poczet Sztandarowy gimnazjum reprezentował szkołę w miejskich obchodach 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Młodzież pod opieką pani Anety Misiaszek uczestniczyła w mszy świętej w intencji Ojczyzny w tarnowskiej Katedrze, skąd uczestnicy uroczystości przemaszerowali przed Grób Nieznanego Żołnierza. 

3m 3m 3m

W Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie odbyła się finałowa gala XVII Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej, w której uczennice naszego gimnazjum Gabriela Nawój i Edyta Ziomek, zajęły drugie miejsce w kategorii wokalno – instrumentalnej. Opiekunami byli: p. Kinga Płaczek i p. Tomasz Przygoda.

W piątek czciliśmy zbliżającą się 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie kl. III b wraz wychowawczynią, panią Renatą Nowak,  przenieśli nas w czasy panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i przybliżyli  atmosferę czasów Sejmu Czteroletniego i prób ratowania Rzeczypospolitej, czego efektem była pierwsza w Europie, druga po Stanach Zjednoczonych demokratyczna ustawa zasadnicza – KONSTYTUCJA 3 MAJA.

Tego dnia odbył się  szkolny konkurs recytatorski będący pierwszym etapem do międzyszkolnego przeglądu "Wierni Bogu i Ojczyźnie" organizowanego przez G4 w Tarnowie. Tematyką konkursu jest poezja harcerska i skautowska.


K K K K K

Uczestnicy IV Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego ,,Dzieckiem być...": ,,Historia Polski w obrazach", organizowanego przez Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie uczestniczyli w uroczystym  wręczeniu  nagród i dyplomów oraz otwarciu wystawy pokonkursowej. Uczennica kl. III d, Barbara Bizacka zajęła  III miejsce, natomiast Magdalena Madej, również kl. III d, zdobyła wyróżnienie. Konkurs obejmował dwa etapy. Do drugiego zakwalifikowały się: Barbara Bizacka, Magdalena Madej, Joanna Smoła. Uczennice wykonywały w pracowni szkoły rzeźby o tematyce historycznej pt. ,,Zawisza Czarny". Opiekun artystyczny: pani Magdalena  Latawska – Honkisz.

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Ta data jest symboliczna. W tym dniu wykonano wyrok na Łukaszu Cieplińskim Ps. „Pług” i jego towarzyszach z IV Zarządu Głównego Wolności i Niezawisłości. Klasa I a wraz z wychowawcą panem Tomaszem Przygoda w ramach projektu klasowego na godzinach wychowawczych  dowiadywała  się,  kim byli  „Żołnierze Wyklęci”, przygotowywała  informacje o nich oraz zorganizowała  na terenie szkoły akcję, która polegał na rozklejeniu w różnych miejscach w szkole listów gończych za wybranymi „Żołnierzami Wyklętymi”. Miały one wzbudzić zainteresowanie  u innych uczniów naszego gimnazjum, kim były te postacie. Uczniowie klasy I a, 1marca, przygotowali  i poprowadzili również akademię, w czasie której wyjaśniona została sprawa z listami gończymi. Młodzież przedstawiła też informacje o „Żołnierzach Wyklętych”, ich losach i ich sylwetkach. Każdy  uczeń  przygotował  plakat o wybranym „Żołnierzu Wyklętym”. Nad stroną techniczną uroczystości czuwał   uczeń klasy II b Wojtek Pawłowski.

8 grudnia młodzież klas: 3a i 3d wzięła udział w spotkaniu z panem Romanem Głowackim współautorem monografii o Wierzchosławicach oraz autorem książki "Wincenty Witos mąż stanu 1874-1945: obrońca ojczyzny i chłopów". Spotkanie nt. "Wincenty Witos - genialny samouk i mąż stanu" zostało zorganizowane przez MBP filia nr 9 w Tarnowie - Krzyżu.

Uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w XI Przeglądzie pieśni patriotycznej „…A DZIEWCZĘTA Z WOJSKIEM SZŁY…” zorganizowanym przez Zespół  Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu.  Lena Hańbicka, Jakub Bielaszaka wspólnie z Julią Stachurą i Edyta Ziomek wraz z Gabrielą Nawój przygotowali piosenki o charakterze patriotycznym pod opieką p. Kingi Płaczek i p. Tomasza Przygody.  Wszyscy zostali  finalistami konkursu, a Edyta Ziomek i Gabriela Nawój zdobyły dodatkowo wyróżnienie jury i reprezentowały naszą szkołę na koncercie galowym konkursu.

Uczniowie klasy 2a i 2c z opiekunem projektu p. T. Przygodą, realizujący projekt gimnazjalny „Dlaczego Wyklęci – żołnierze „Wyklęci” z Tarnowa” wzięli udział w wycieczce, w trakcie której poznali miejsca związane  z „Żołnierzami  Wyklętymi” w Tarnowie.

Z tej okazji została przygotowana akademia przez uczniów Koła Historycznego. Uroczystość była podsumowaniem projektu „Drogi Tarnowian do niepodległości” realizowanego od września pod opieką p. A. Kopeć- Wilk, p. K. Płachty i p. T. Przygody. Do scenariusza akademii wykorzystane zostały materiały dokumentalne w formie archiwalnych fotografii i kart pocztowych, fabularyzowanej korespondencji  prywatnej z frontu i okupowanego Tarnowa, filmu nakręconego przez uczestników projektu w stylizowanych strojach i mundurach, upamiętniającego ważne momenty z tych czasów: wieści o wybuchu I wojny światowej, szkoleniach ochotników w organizacjach paramilitarnych, wymarszu tarnowskich legionistów, scen z frontu, i ogłoszenia odzyskania niepodległości przez ówczesnego burmistrza miasta Tadeusza Tertilla. W ramach projektu, uczniowie przygotowali również kotyliony i śpiewniki pieśni patriotycznych, które rozdali uczniom podczas akademii. Cała społeczność szkoły włączyła się we wspólny śpiew, by w ten sposób uczcić to podniosłe święto. Serdeczne podziękowania kierujemy do p. M. Latawskiej – Honkisz i p. K. Płaczek za współpracę w realizacji projektu i organizacji uroczystości.

Tego dnia w tarnowskiej Katedrze poczet sztandarowy naszej szkoły wziął udział w uroczystej mszy świętej sprawowanej z okazji  97 rocznicy wyzwolenia naszego miasta i ogłoszenia go pierwszym niepodległym.

W ramach realizowanego przez szkołę programu edukacyjnego "Drogi tarnowian do niepodległości" młodzież klas III b i III d (w tym Koło Historyczne) pod opieką p. A. Kopeć - Wilk uczestniczyła w wykładzie historycznym zorganizowanym w Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 9. Wykład przedstawiony przez p. Wojciecha Sypka poświęconym był historii Tarnowa i okolic w latach 1914 - 1918.

W ramach realizowanego programu edukacyjnego "Drogi tarnowian do niepodległości" uczniowie Koła Historycznego pod opieką p. A. Kopeć - Wilk, p. K. Płachty i p. T. Przygody nagrywali film - odgrywali sceny z czasów I wojny światowej w Tarnowie (m.in. wymarsz Drużyny Strzeleckiej, przemówienie T. Tertila ogłaszającego Tarnów niepodległym miastem).

 W ramach realizowanego programu edukacyjnego "Drogi tarnowian do niepodległości" uczniowie Koła Historycznego pod opieką p. A. Kopeć - Wilk i p. K. Płachty odwiedzili wybrane cmentarze z czasów I wojny światowej położone na terenie Okręgu VI Tarnów i Okręgu IV Łużna. Trasa objazdu wiodła przez cmentarze: nr 200 w Tarnowie - Chyszowie, nr 191 w Lubczy Szczepanowskiej, 192 i 193 w Dąbrówce Szczepanowskiej, 171 w Łowczówku i 123 Pustki - Łużna.

W ramach realizowanego programu edukacyjnego "Drogi tarnowian do niepodległości" Koło Historyczne pod opieką p. A. Kopeć - Wilk i p. K. Płachty poszukiwało śladów I wojny w Tarnowie. Trasa wiodła: ul. Dworcową, ul. Krakowską, pl. Kazimierza, Rynkiem, ul. Wielkie Schody, ul. NMP i alejkami Starego Cmentarza.

W ramach realizowanego od września programu edukacyjnego "Drogi tarnowian do niepodległości" uczniowie Koła Historycznego pod opieką p. A. Kopeć - Wilk odwiedzili cmentarze wojskowe nr 201, 202 i 203 położone na terenie Tarnowa.